18 grudnia 2019 roku radni przyjęli dwie kontrowersyjne uchwały. Pierwsza z nich blokuje dostęp do żłobka miejskiego dzieciom nieszczepionym. Rodzice, aby ich pociechy pozytywnie przeszły rekrutację, muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie o odbytych szczepieniach ochronnych. W myśl drugiej uchwały – w drugim etapie rekrutacji za odbycie szczepień dziecko będzie otrzymywało dodatkowe punkty.

W czasie głosowania 17 radnych opowiedziało się za wprowadzeniem ww. ograniczeń, 2 było przeciw, a 1 osoba wstrzymał się od głosu.

Zjednoczyliśmy się, aby bronić praw swoich pociech. Chcemy zaskarżyć te uchwały, ponieważ nie zgadzamy się ze stygmatyzacją i wykluczaniem naszych dzieci. Musimy zebrać 3.940 zł, aby pokryć koszta adwokackie. Prosimy o Twoje wsparcie!

UCHWAŁA NR XV/220/2019 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 18 grudnia 2019 r.
Uchwała nr XV/220/2019 Rady Miasta Gniezna z 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów

UCHWAŁA NR XV/221/2019 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 18 grudnia 2019 r.
Uchwała nr XV/221/2019 Rady Miasta Gniezna z 18 grudnia 2019 r. w sprawie: nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gnieźnie
Kosztorys zaskarżenia uchwały wprowadzającej nowe kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli i żłobków prowadzonych przez Miasto Gniezno
Kwota Rodzaj opłatyCena
3600 zł honorarium (Adwokat Arkadiusz Tetela)
100 zł opłata sądowa
100 zł opłata sądowa
17 zł opłata skarbowa
5,90 zł opłata - znaki pocztowe

3940,60 zł 1

Wyjaśnienie
1. 3600 zł - honorarium adwokackie (kwota brutto)
2. 100 zł opłata sądowa 100 zł opłata sądowa od rodzica skarżącego uchwałę do sądu administracyjnego (w przypadku rozpatrywania sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie: 100 zł x 2)
3. 100 zł opłata sądowa za sporządzenie uzasadnienia wyroku przez sąd
4. 17 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa udzielonego przez jednego rodzica
5. 5,90 zł opłata - znaki pocztowe - od wysłanej korespondencji do Wojewody, Sądu
1 suma kwot przy założeniu konieczności skarżenia uchwały do sądu administracyjnego, tj. braku skutecznego uchylenia uchwały przez Wojewodę. W przypadku skutecznego uchylenia uchwały przez Wojewodę, nie wystąpią opłaty sądowe
Kosztorys zaskarżenia uchwały wprowadzającej nowe kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli i żłobków prowadzonych przez Miasto Gniezno
Kwota Rodzaj opłatyCena
3600 zł honorarium (Adwokat Arkadiusz Tetela)
100 zł opłata sądowa
100 zł opłata sądowa
17 zł opłata skarbowa
5,90 zł opłata - znaki pocztowe

3940,60 zł 1

Wyjaśnienie
1. 3600 zł - honorarium adwokackie (kwota brutto)
2. 100 zł opłata sądowa 100 zł opłata sądowa od rodzica skarżącego uchwałę do sądu administracyjnego (w przypadku rozpatrywania sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie: 100 zł x 2)
3. 100 zł opłata sądowa za sporządzenie uzasadnienia wyroku przez sąd
4. 17 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa udzielonego przez jednego rodzica
5. 5,90 zł opłata - znaki pocztowe - od wysłanej korespondencji do Wojewody, Sądu
1 suma kwot przy założeniu konieczności skarżenia uchwały do sądu administracyjnego, tj. braku skutecznego uchylenia uchwały przez Wojewodę. W przypadku skutecznego uchylenia uchwały przez Wojewodę, nie wystąpią opłaty sądowe

Weź czynny udział w zaskarżeniu uchwał

Co potrzebujemy od Ciebie?

  • Skan/kopia aktu urodzenia dziecka
  • Udzielenie pełnomocnictwa adwokatowi Arkadiuszowi Teteli. Potrzebne są imię i nazwisko rodzica/ów, PESEL rodzica/ów, adres zamieszkania. Potrzebne są 2 podpisane oryginały.
  • Opłata skarbowa 17 zł /rodzica

Masz pytania? Zadzwoń!

+48 531 638 380

Pełnomocnictwo

Żłobek

Pełnomocnictwo

Przedszkole

Nasza akcja w mediach

Wojewoda unieważnił „szczepionkowe” kryteria przyjmowania do żłobka

czwartek, 30 stycznia

Szczepione dzieci z łatwiejszym dostępem do żłobka. Rodzice chcą pozwać miasto

poniedziałek, 21 stycznia

Dyskryminacja nieszczepionych dzieci! Czy radni miejscy do końca postradali zmysły?

piątek, 10 stycznia

Zaskarżą decyzje Rady Miasta. Nie godzą się na ostracyzm

piątek, 10 stycznia

To dopiero początek akcji. Będziemy Ciebie informować o jej przebiegu. Zapisz się do newslettera!

Dołącz do nas na Facebooku!