18 grudnia 2019 roku radni przyjęli dwie kontrowersyjne uchwały. Pierwsza z nich blokuje dostęp do żłobka miejskiego dzieciom nieszczepionym. Rodzice, aby ich pociechy pozytywnie przeszły rekrutację, muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie o odbytych szczepieniach ochronnych. W myśl drugiej uchwały – w drugim etapie rekrutacji za odbycie szczepień dziecko będzie otrzymywało dodatkowe punkty.

W czasie głosowania 17 radnych opowiedziało się za wprowadzeniem ww. ograniczeń, 2 było przeciw, a 1 osoba wstrzymał się od głosu.

Zjednoczyliśmy się, aby bronić praw swoich pociech. Chcemy zaskarżyć te uchwały, ponieważ nie zgadzamy się ze stygmatyzacją i wykluczaniem naszych dzieci. Musimy zebrać 3.940 zł, aby pokryć koszta adwokackie. Prosimy o Twoje wsparcie!

UCHWAŁA NR XV/220/2019 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 18 grudnia 2019 r.
Uchwała nr XV/220/2019 Rady Miasta Gniezna z 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów

UCHWAŁA NR XV/221/2019 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 18 grudnia 2019 r.
Uchwała nr XV/221/2019 Rady Miasta Gniezna z 18 grudnia 2019 r. w sprawie: nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gnieźnie
Kosztorys zaskarżenia uchwały wprowadzającej nowe kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli i żłobków prowadzonych przez Miasto Gniezno
Kwota Rodzaj opłatyCena
3600 zł honorarium (Adwokat Arkadiusz Tetela)
100 zł opłata sądowa
100 zł opłata sądowa
17 zł opłata skarbowa
5,90 zł opłata - znaki pocztowe

3940,60 zł 1

Wyjaśnienie
1. 3600 zł - honorarium adwokackie (kwota brutto)
2. 100 zł opłata sądowa 100 zł opłata sądowa od rodzica skarżącego uchwałę do sądu administracyjnego (w przypadku rozpatrywania sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie: 100 zł x 2)
3. 100 zł opłata sądowa za sporządzenie uzasadnienia wyroku przez sąd
4. 17 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa udzielonego przez jednego rodzica
5. 5,90 zł opłata - znaki pocztowe - od wysłanej korespondencji do Wojewody, Sądu
1 suma kwot przy założeniu konieczności skarżenia uchwały do sądu administracyjnego, tj. braku skutecznego uchylenia uchwały przez Wojewodę. W przypadku skutecznego uchylenia uchwały przez Wojewodę, nie wystąpią opłaty sądowe
Kosztorys zaskarżenia uchwały wprowadzającej nowe kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli i żłobków prowadzonych przez Miasto Gniezno
Kwota Rodzaj opłatyCena
3600 zł honorarium (Adwokat Arkadiusz Tetela)
100 zł opłata sądowa
100 zł opłata sądowa
17 zł opłata skarbowa
5,90 zł opłata - znaki pocztowe

3940,60 zł 1

Wyjaśnienie
1. 3600 zł - honorarium adwokackie (kwota brutto)
2. 100 zł opłata sądowa 100 zł opłata sądowa od rodzica skarżącego uchwałę do sądu administracyjnego (w przypadku rozpatrywania sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie: 100 zł x 2)
3. 100 zł opłata sądowa za sporządzenie uzasadnienia wyroku przez sąd
4. 17 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa udzielonego przez jednego rodzica
5. 5,90 zł opłata - znaki pocztowe - od wysłanej korespondencji do Wojewody, Sądu
1 suma kwot przy założeniu konieczności skarżenia uchwały do sądu administracyjnego, tj. braku skutecznego uchylenia uchwały przez Wojewodę. W przypadku skutecznego uchylenia uchwały przez Wojewodę, nie wystąpią opłaty sądowe

Weź czynny udział w zaskarżeniu uchwał

Co potrzebujemy od Ciebie?

  • Skan/kopia aktu urodzenia dziecka
  • Udzielenie pełnomocnictwa adwokatowi Arkadiuszowi Teteli. Potrzebne są imię i nazwisko rodzica/ów, PESEL rodzica/ów, adres zamieszkania. Potrzebne są 2 podpisane oryginały.
  • Opłata skarbowa 17 zł /rodzica

Masz pytania? Zadzwoń!

+48 531 638 380

Pełnomocnictwo

Żłobek

Pełnomocnictwo

Przedszkole

Nasza akcja w mediach

Zaskarżą decyzje Rady Miasta. Nie godzą się na ostracyzm

piątek, 10 stycznia

Dyskryminacja nieszczepionych dzieci! Czy radni miejscy do końca postradali zmysły?

piątek, 10 stycznia

Szczepione dzieci z łatwiejszym dostępem do żłobka. Rodzice chcą pozwać miasto

poniedziałek, 21 stycznia

To dopiero początek akcji. Będziemy Ciebie informować o jej przebiegu. Zapisz się do newslettera!

Dołącz do nas na Facebooku!